torsdag 9 april 2009

Ledarskap: Lämna besked till alla som sökt en tjänst

Idag tänkte jag ta upp en liten företeelse, som väl trots allt är en viktig chefsfråga? När ett företag behöver nyanställa en medarbetare, då har de flesta företag goda rutiner hur rekryteringen skall gå till. Det förhandlas, det skrivs annons, ansökningar kommer in, det sker en genomgång, några kandidater väljs ut för närmare granskning med eventuellt påföljande intervjuer.

Så långt löper de flesta rekryteringar på räls, och i normalfallet finner man också en lämplig kandidat som erbjuds jobbet, och som likaledes i de flesta fall tackar JA! Och så andas alla på företaget ut – PUH vad skönt. Man har nått sitt mål och genomfört en lyckad rekrytering.

Många företag och organisationen ser i detta skedde rekryteringen som avslutad. Men de facto är det bara en av de sökande som vet utfallet av nyanställningen och blev en medarbetare. Han eller hon som fick jobbet. De övriga sökanden, kanske bortåt ett hundratal, svävar fortfarande i ovisshet. Man har inte fått någon respons på i ansökan nedlagda mödor. Detta gäller både de som inget hört överhuvudtaget och de som blev kallade till intervju.

Men det hör till god ton att ett rekryterande företag lämna besked även till sökanden inte blev aktuell för tjänsten. Och det är inte så svårt att förstå varför detta är viktigt. Snygga rekryteringar från början till slut, är en god, effektiv och billig marknadsföring. Att inte sköta den sista snutten och meddela vem som fått tjänsten är att tappa många viktiga pluspoäng och istället skapa ett gäng motarbetare.

Och vänder vi på saken och ser det från de sökandes sida så ger ett uteblivit svar anledning till mycken frustration, som i förlängningen kan göra att potentiella jobbytare låter bli att söka. Det lönar sig föga när man varken får jobb eller svar. På svensk arbetsmarknad behöver vi en större rörlighet, och absolut inte en mindre! Som ansvarig chef för rekryteringen måste man pusha på personalsidan eller sig själv så att rekryteringen löper i mål i sin helhet.