fredag 25 september 2009

Ledarskap: Omsorg om kunden

För ett tag sedan kunde vi i tidningen chef läsa att barnmorskor är bra på att ge god service och omvårdnad. De flesta som kommit i kontakt med barnmorskor brukar också vittna om ett gott bemötande. Dagens barnmorskor verkar alltid vara trevliga och hjälpsamma. I annat sammanhang har vi också kunnat läsa att barnmorskor är en grupp som trivs väldigt bra på sitt arbete och med sitt yrke. Detta är något alldeles unikt i svenskt arbetsliv. Både kunderna och personalen är nöjda - Ja, båda är faktiskt mycket nöjda. Och dessutom på samma gång

Frågan föder (!) sig självt – Hur kan detta vara möjligt? På en sådan fråga finns självklart inget eller väldigt många svar. Själv tror jag det till en del beror av den unika situationen som en födande av barn med tillhörande för- eftervård är. Födseln är en stund då livet är avskalat från de flesta av vardagslivets kulturattribut och där en tät men koncentrerad stämning för en stund får råda. Och detta för med sig att relationerna människor emellan också blir mera direkta, uppmärksamma och otvungna. Det finns inte utrymme för livets alldagliga teater. Det finns bara utrymme för naturlighet och hårt arbete. I förlossningsstunden lyssnar parterna på varandra och samverkar. Och när vi blir lyssnade och samverkande blir vi också välvilligt inställda till varandra och situationen.

Vad kan man lära av detta i fråga om bemötande av kunden? Jo, det gamla vanliga – som yrkesutövare skall du vara naturlig, visa intresse, lyssna och ge kunden uppmärksamhet. Det skadar förstås inte att också vara trevlig också. That´s it. Och när vi ändå är här – det skadar inte om chefen också tog till sig av dessa enkla fakta. Att ha gott bemötande gäller alla.