fredag 19 juni 2009

Ledarskap: Fikapauserna

Fikapauserna har sin egen dramaturgi. Omkring detta kan det funderas en del. De flesta arbetsplatser har två fikapauser om vardera 15 minuter under en arbetsdag. Fikapauser är lite som att resa med pendeltåg – Vi sätter oss gärna på samma plats dag efter dag.

Under årens lopp har min inställning till fikapauserna vacklat. Genomgående har jag dock ansett att paustiden inte må gå över 15 minuter. Mitt vacklande har främst gällt vår vilja och förmåga att muta in revir. Det kvittar om vi fikar i en stor matsal eller i ett intimare pausrum. Vi vill gärna inta samma platser och sitta med samma människor. Förr tyckte jag detta var besvärande. Numera bryr jag mig inte. Förmodligen ligger det ett värde i att få ta plats i en trygg miljö. Ja, kanske det tom är så att arbetet mår bra av en monolitisk enhet. Man kan då passa på och ventilera sådan som vi har behov av i en stabilare miljö. Det är inte alla gånger så lätt att på annat sätt komma i samspråk med sina arbetskamrater.

Men när det handlar om chefen gäller dock andra regler. Chefen skall helst inte sitta med samma personer och fika dag efter dag. Han eller hon skall fördela sin fikanärvaro så att all berörd personal får sin beskärda del och uppmärksamhet. Det finns nästan inget i en organisation som väcker så mycken avund och misstänksamhet som när chefer sluter sig med några personer. Det dröjer inte många pauser innan det gänget har fått ett nedsättande namn.

En annan fundering är att chefen absolut inte får fördela sitt fikande efter statusordning. Även ett sådant arrangemang blir snabbt uppmärksammad och leder till många spydiga kommentarer bak rygg. Nej, istället skall chefen med förkärlek sätta sig hos underställd personal som han eller hon inte så ofta kommer i kontakt med och som kanske inte alla gånger är de högst taggade.

Till sist, ytterligare några självklara hållningar för en chef. Delge inga s.k. förtroenden vid bordet. Håll dig till alldagliga samtalsämnen. Och framförallt - Tala inte om din familj och dina barn. Fråga istället efter andras! Tro inte att din personal är särskilt intresserad i dina barn. Tar personalen upp ett detta samtalsämne görs det för att tillfredställa dig som chef. Vilket säger en del om dig!