fredag 1 februari 2013

Ledarskap – Att ha koll på ekonomin


Jag har ibland förvånats över hur liten koll många ”höga” chefer har på verksamhetens produktion och ekonomi. Detta trots all uppföljning och alla inrapporteringar. Ibland verkar det som om de rutinmässiga uppföljningarna inte har något värde utöver att de skall göras.

Chefen får slentrianmässigt några rapporter med fastställd frekvens. Om det är rätt innehåll eller rätt frekvens eller rätt indikatorer man följer, verkar ingen bry sig om. Teatern rullar på av sig självt.

Men så händer det också titt som tätt att den högste plötsligt överraskas av verkligheten på något sätt, via balansräkning eller via media. Vad jag nu pläderar för är en genomtänkt ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Men ansvaret stannar inte där. Som chef måste man också vara en spelare inom internkontrollen.

”Slumpmässig” - åtminstone för organisationen - måste du ställa fråga inom verksamhetens effektivitet, verksamhetens ekonomiska (finansiella) redovisning, samt hur olika lagar och föreskrifter efterlevs. Det är ett mycket effektivt sätt att se om din ledning och styrning av verksamheten fungerar. Du måste vara säker på att det som verkligen skall göras blir gjort och på ett bra sätt och under rimlig kostnadskontroll.

Jag ställer bara en fråga – hur ser återrapportering av riskerna ut i ditt företag? Jasså, det finns en del att arbeta med. Så brukar det vara. Skicka ut frågan till ekonomichefen så är han eller hon sysselsatt ett tag. Den plötsliga kontrollen har utan tvekan bäst verkan. Plötsligt blir många mera noggranna med inköpsfakturor, reseräkningar, och beställning med mera.