fredag 19 augusti 2011

Ledarskap – Är du en hetsig ung chef?

Är du som ung chef missnöjd på din arbetsplats? Lugn, det är naturligt. Du tycker inte du blir sedd eller tillräckligt uppskattad.  Detta trots att andra i din omgivning inte är lika produktiva som du och din enhet. Många andra har bättre löneutveckling. Du vill mer och det genast!

Bäste unge chef - Lugn, bara lugn, det finns inte någon rättvisa här i världen. Det är bara att inse detta bistra faktum. Men dock finns det hopp och möjligheter! Mycket i arbetslivet är trots allt självorganiserande och självkorrelerande på sikt, så du kommer också fram i ljuset vad det lider. Det som vid en första anblick ser ut som att vara en förlust eller missräkning kan snabbt och oväntat vändas till en framgång eller vinst. Ofta händer det saken på arbetsplatsen som man inte trodde skulle kunna hända.

När missnöjet tränger på gäller det att hålla tungan rätt i mund. Det gäller att inte klaga för mycket eller högljutt. Kanalisera dina tankar till utvecklingssamtalet. Lyft där fram allt bra du gör, men klanka inte på andra. Låt din chef själv få ställa dig i relation till andra.

En annan tanke som gäller är - fortsätt jobba på. Ett gott arbete lönar sig alltid. Du får erfarenheter och reella fakta som du kan visa på om du söker ett nytt jobb framöver. Att sakligt kunna beskriva vad man gjort på en arbetsplats är ett stort plus när man söker nytt jobb.

Och då var vi där - möjligheten att söka jobb. Visst kan man som ung chef söka ett nytt jobb när missnöjet tränger sig på. Och möjligheten att få något nytt är också ganska stor. Men hjälper det mot missnöjet? Ja, kanske för stunden. Men ganska snart eller i vart fall inom två år, kommer missnöjeskänslan sannolikt tillbaka.

Är det åter dags att flytta på sig igen? Sannolikt inte. Är man som ung chef en orolig själ, gäller det främst att lära sig acceptera livets och arbetslivets villkor. Det kan ju faktiskt finnas personer som är lika bra eller bättre än dig? Ett gott råd är att inte fly. Sök samarbete istället. Det lönar sig faktiskt bättre i längden.