fredag 21 augusti 2009

Ledarskap: Akta dig för outsourcing eller för att på annat sätt ta över

Många chefer attraheras av tanken att i egen regi ta över delar av sin verksamhet – När sådant tillfälle bjuds. Men innan man kommer för långt i tanken gäller det att använda huvudet och inte känna med hjärtat. Visst är det lockande att ”vara sin egen”. Men ack så farligt. Det är alltid svårt att konkurrera med de stora drakarna. För dessa finns också på arenan och de vinner oftast i slutändan. Det är svårt att vara liten producent och kunna konkurrera med företag som har resurser bakom sig.

Mycket kan se lovande ut när du gör din affärsplan och många på din gamla arbetsplats kan lova fortsatt samverkan. Men när verkligheten så småningom tränger sig på blir det inga eller få uppdrag. Din gamle arbetsgivare har funnit eller kommer att finna någon annan producent som gör jobbet bättre och billigare - I Sverige eller utomlands. Och detta är en naturlig process. Skall moderföretaget konkurrera på sin marknad måste det sträva efter att ständigt bli effektivare. Det ligger också i saken natur att söka riskspridning och inte bli bunden till en möjlighet. Särskilt farligt lever den som har den offentliga sfären som uppdragsgivare. Här är det extra lätt att bli utkonkurrerad eftersom alla upphandlingar i princip kan överklagas. Och några bindande samarbetslöften får normalt inte ges från uppdragsgivarens sida.

Mina ord får inte uppfattas som negativa mot eget företagande utan gäller det faktum att outsourcing mm oftast startar på en hög nivå, och där fallet därmed kan bli större. Marknaden består inledningsvis främst av löften. I vart fall förefaller det vara vanligt att denna typ av företag efterhand växer sig mindre. Mycket annat företagande startar i mindre skala och växer med tiden sig större av den inneboende kraften och förmågan att läsa marknaden. Löften är ingen drivkraft eller något att sätta sitt hopp till. Tänk innan du handlar!