fredag 28 september 2012

Ledarskap - Småfusk vid löneförhandlingarna

Småfusk vid den lokala lönesättningen? Hur då? Jo, tänk dig att vi har en revisionsförhandling. Det finns en total lönepott och man har också bestämt enligt vilka kriterier som årets lönesumma skall för delas efter. Och när jag säger man så menar jag att allt är förhandlat enligt gängse regler.
 
På många företag och organisationer fördelar man sedan ut den totala potten i mindre delar på olika enheter där förhandlingen görs och förhandlingsbilden så småningom växer fram. Allt enligt gängse förhandlingssed. Men det är i detta moment som småfusket görs. Vid fördelningen av den tillgängliga potten drar man budgeten lite extra åt de enheter som chefen vill premiera och slimmar en aning på potten åt de enheter som man tycker skall ha lite mindre. Och ingen tänker på det eller vill se det. Det handlar om mindre belopp och mindre procentsatser, men när det görs år efter år så uppstår en systematisk obalans som ingen tycks kunna förstå eller ens ha vilja att rätta till.

Så här går det inte till hos oss, tänker kanske någon läsare. Grattis säger jag. Men innan du uttalar dig tvärsäkert så gör en enkel kollräkning på några års underlag. Jag tror inte du kvarstår lika säker då.

Det händer också att man drar och slimmar lönepotten mellan olika fackförbund. Det är relativt enkelt att leka med lönesummor och premiera dem man vill skall få lite mer.

Jag har själv som chef varit i situationen att min enhet både premierats och dessvärre också förfördelats. Först förstår man inte, men efter några år så växer en tydlig bild fram. Och då blir man förstås inte glad om man är på fel sida så att säga.