fredag 21 september 2012

Ledarskap – Kotteriet

Idag tänkte jag säga några ord om kotterierna på en arbetsplats. Men jag tänkte inte behandla den vanligaste aspekten nämligen kotterier bland medarbetarna utan ta tjuren vid hornen och inrikta mig på sådana som chefen kan vara med i, eller välja att inte vara med i.
 
Även en chef kan vara med i olika kotterier ibland i rena chefsgrupperingar, någon gång bland medarbetare som har en viss status i organisationen. Men en chef kan också stå utanför alla former av kotterier. Det sista är den bästa, men också den svåraste vägen.

Målet med kotteri är att ”medlemmarna” genom halvöppet samarbete eller i det fördolda försöker skaffa sig makt i organisationen. Verksamheten har den egna vinningen som mål. Man försöker på olika sätt påverka beslutsgången. Ett vanligt verktyg är att man föreslår varandra till olika uppdrag. Men också att man föder och sprider rykten om andra personer. Eller till och med lägger grunden för syndabockstänkande. Det viktigaste inslaget är att någon eller några absolut inte får ingå i gruppen. Dessa personer är snarare måltavlor för gruppens aktivitet. De skall sänkas med alla medel.

Kotterier hålls enklast vid liv genom att man umgås på fritiden, eller att man bildar en aktiesparklubb, eller att man bildar en studieförning för musik eller att man umgås familjevis. Eller att man ser till att hamna på samma utbildningar eller tjänsteresor. Interntelefonen är också ett bra redskap.

Man ses inte så mycket tillsammans på jobbet eftersom det handlar om en informell gruppering. Men när man verkar på arbetsplatsen i vissa frågor så verkar man i kotteriets anda. De som står utanför kotteriet har väldigt svårt att värja sig för de dolda attackerna. Problemen är liksom inte greppbara.

Låt oss anta att ett antal chefer har bildat ett kotteri och målet är att underminera någon eller några andra chefer! Hur gör kotteriet då detta bäst? Jo, genom att så missnöje i deras arbetslag. Denna metod är oslagbar. Och utåt kan man hålla sina händer rena. Det börjar pyra i motståndarnas team utan att de förstår varför.

Vill man tända en glöd gäller det från kotteriets sida att engagera eller snarare adjungera någon (missnöjd) lämplig medarbetare till kotteriet. Ta upp honom eller henne i gruppen och få vederbörande att känna sig utvald. Sedan matar man på med nedsättande information, men även annan lite hemlig info, och låter denne känna av förtroendet. Resten sköter sig självt. Medarbetaren förmedlar sedan sin info till sitt arbetsteam i lagom doser. Han eller hon får snabbt en ökad status i teamet genom att alltid vara välinformerad.

Kotterier är ett gissel på arbetsplatserna. Ett gissel som är svårt att motarbeta. De är inte lätt för den högste chefen att se vad som pågår. Även om denne vill vara uppmärksam. Det man kan säga att kotterier faller förr eller senare, men vägen dit kan vara lång. Blir klimatet för tight är det bäst att som utsatt chef söka sig nya marker. Det är en tuff match att försöka visa på missförhållanden. Bättre fly än illa fäkta får bli mitt råd.