fredag 17 september 2010

Ledarskap - Utvecklingssamtal och lönesamtal - en kort fundering

När det gäller att skapa en bra relation mellan chef och medarbetare räcker det inte med bara med ett årligt utvecklingssamtal och ett lönesamtal. Nej, det fordras förstås lite mer! Det fordras framförallt ett dagligt aktivt engagemang av chefen – eller om man vill använda modernare uttryck – det fordras ett coachande ledarskap.

Ett coachande ledarskap handlar främst om att chefen måste komma över sin egen rädsla. Makt och rädsla hänger oftast ihop. Att komma över rädslan är inte alla gånger det enklaste, men vägen går alltid över att även chefer skall känna trygghet.

När chefens egen rädsla är minimerad eller helst borta kan han eller hon lära sig att lyssna, fråga, och förklara. En chef måste ha ett ärligt, öppet sinne som förmår kommunicera med omgivningen. Man måste kunna ta in info, tolka den och sätta den i relation till sina egna tankar. Och sist men inte minst gäller det att kunna förklara sina egna intentioner på ett begripligt sätt. Då ökar både din och organisationens prestation. Vill du vara en bra chef? I så fall skall du bryta dig ur den nuvarnade chefskulturens tvångströja där medarbetarna reduceras till s.k. resurser. Medarbetarna är människor.