fredag 1 mars 2013

Ledarskap – Kränk inte dina medarbetare

Tänk följande! Som chef har du en medarbetare som inte tycker som du. Han eller hon kanske inte gillar den nya organisationen. Det är inte bara det att vederbörande har en avvikande uppfattning. Den framförs också till dig. Därtill av en person som är allmänt känd som bra och reko. Och som gör ett bra jobb. Ve o fasa, tycker förstås många chefer!

Då ligger det nära tillhands att du som chef känner dig kränk och ifrågasatt. Du som har lagt ner så mycket arbete och tankemöda. Och så förstår inte alla att uppskatta resultatet. Men nu gäller det att hålla tungan rätt i mun. Den första reflektionen brukar vara att jag som chef tänker rätt och att den nya organisationen är bra. Alltså måste feltanken vara hos medarbetaren. Och kanske inte bara det. Han eller hon måste ha problem, men inte orsakade av jobbet förstås. Det måste vara något privat och personligt som spiller över på jobbet. Jag måste tala med vederbörande.

Men innan man gör det bör man stanna upp. Sannolikt är denna person inte ensam i sin uppfattning. Du ser nog bara toppen på isberget. Det är bra många till som tycker likadant, men det har inte nått dig bara. Här har du en möjlighet. Istället för att följa grottspåret så börja tänk. Ställ de gamla frågorna vad, vem, och varför. Och sedan hur och när kan vi göra bättre.

Öppenhet och reflektion är bra mycket bättre än maktspråk. Om vi för en kort stund återvänder till tanken – jag måste tala med vederbörande, och sedan att du gör det i syfte att bota och omvända, så har du skapat problem. Du har gjort en organisatorisk fråga till ett personligt problem. Och du har garanterat kränkt din medarbetare och sådant glöms inte. Vederbörande kommer nu sakta att systematiskt hitta dina svagheter och vinna kumpaner emot dig. Din ställning undermineras successivt och dina dagar blir utmätta långt tidigare än du kunnat ana. Medarbetare skall aldrig göras till motarbetare!.