fredag 16 oktober 2009

Ledarskap: Vad är chefsidentitet?

Vad är chefsidentitet för något och skiljer den sig från min vanliga identitet? Ja, tänk om man kunde svara på det.

Chefsidentitetens historia är sannolikt mycket sammankopplad med vår samhällskulturs historia. Tänk bara på de gamla ”pilsnerfilmerna”, där blottläggs för sin tid typiska chefer. Eller tänk på en brukspatron som utövade sitt chefskap utifrån den tidens värderingar. Det är nog så att chefsidentiteten i mångt och mycket är förbunden med tidsandan och samhällskulturen. Chefsidentiteten söker gemenskap, men den avgränsar och exkluderar sig själv och andra i lika hög utsträckning.

Hur ser dagens kulturstylade chefsidentitet ut? Hur ser medlen ut för den viktiga sociala positioneringen? Ja, en chef skall sjuda av livslust och aktivitet. Han eller någon enstaka gång hon, skall vara vacker och utstråla framgång. Chefen skall vara girig och älska optioner. En chef skall vara isolerad, dvs. upptagen och svåråtkomlig i organisationen men synlig på marknaden och i medier. En chef skall inte vara känslig eller känslosam, men väl behärskad. En chef får inte verka eftertänksam; han/hon skall veta bäst i alla sammanhang och ha svar på allt. En chef skall vara en god skådespelare som kan uppträda på olika scener. Det egna jaget är chefens kontakt men omvärlden. En chef älskar att tala om sig själv.

Detta är elitens identitet. Men vad händer när identitet alltmer tas över av ”alla” chefer. Jo, värdet av identiteten nerklassas och vänds till sin motsats. Särskilt fort går förvandlingen om de kvinnliga cheferna tar över manliga attribut. Då flyr männen. Se på rökningen till exempel. Förr var det ett måste att en manlig chef rökte. Sen spred sig vanorna och männen flydde. Idag ser du sällan en rökande manlig chef. När en identitet tas över av alla blir den fördömd och eliten söker sig snabbt till dess motsats. Se, på det ökande antalet chefer som idag är miljöintresserade. Samma chefer hånande för tjugo år sedan miljörörelsen. Eller på s.k. utbrända chefer. Sådana hade vi gott om för femton år sedan, men idag när var och varannan människa har depressionssymptom har cheferna flytt åkomman.

Vad jag försöker säga är att chefsidentiteten sitter mindre i personligheten än i kulturen. Och att även personligheten är beroende av kulturen. Är då chefen en utifrån styrd människa - Nej, och åter nej. Varje människa har ett ansvar för sin hållning. Men det gäller att se upp när kulturen tar mig i sitt grepp och styr min hållning och mitt handlande.

Skall man som chef då söka efter kommande chefsidentiteter, för att maxa sina chanser. Ja, det kan man väl göra, om man har akademiskt inriktade framtidsintressen. Men för cheferna av idag är dessa gissningar av mindre värde. För vad futurologen än säger kommer han/hon inte att träffa rätt. I vardagen finns det således mindre anledning att fundera över framtida chefsidentiteter. Nuet och dagens problem räcker gott och väl till. En bra chef försöker förstå sin samtid och skapa sig en egen hållning och han har ett behärskat och gärna distanserat förhållande till kultur och trender. En bra chef har sinnena öppna, och minst av allt intresset fokuserat på det egna jaget.

måndag 12 oktober 2009

Ledarskap: Företagen bör upptäcka bloggen

Ibland när vi tycker att två begrepp är sammankopplade och vi på ett enkelt sätt vill markera samhörigheten dem emellan använder vi gärna ett snedstreck - såsom i exemplen individ/samhälle eller företag/kund. Vi vill visa på gemenskap men också på att begreppen står i förhållande till varandra enligt vissa regler.

Jag vill gärna se bloggen och andra liknande nya medier som ett friskt tillskott till tillvarons alla snedstreck. Bloggtekniken gör det möjligt för var och en att på ett enkelt sätt dela med sig till andra av det man vill uttrycka. För de allra flesta av oss är det bara att erkänna att omgivningen påverkar oss oändligt mer än vi påverkar omgivningen. Men bloggen ger alla en möjlighet att förskjuta tyngdpunkten mot ökad påverkan.

Bloggen kan vara både ett problem och en möjlighet – allt efter omständigheterna och beroende på vilken sida om snedstrecket man befinner sig. Men problemen är av mycket mindre storleksordning än möjligheterna. I detta korta inlägg tar jag inte upp risker och missbruk. Men tillämpas vanliga allmänmänskliga regler i skrivande är det sällan några problem. Bortsett från att chefen kan vara lite lättstungen. Men han eller hon får väl lära sig tåla verkligheten. Men inom en nära framtid bör företagen utveckla säkerhetspolicy runt de nya medierna. Men det är ett annat tema.

Som alltid när det gäller nya medier och framför allt medier som inledningsvis används av ungdomar, är företagsvärlden avvaktande. Man vet inte om man törs beträda denna mark. Och hur skall man göra, vad skall man skriva om och vem skall skriva? Ja, egentligen är det bara att titta på reklamen i teve. Reklamen är ofta uppbyggd omkring chefen, kunderna eller något mera sällsynt omkring företagets medarbetare. Bloggens styrka ligger i att företaget kan nyttja alla tre potentialerna, och att alla tre samtidigt kan delta i kommunikationen. Snedstrecket (dvs. samhörigheten) växer i styrka genom allas engagemang, och därtill stärks gemenskapen inom företaget och mellan företaget och marknaden.

Den som är intresserad av kvalitetsfrågor inser snabbt att bloggen ger företaget möjlighet att fokusera på såväl produkt- som tjäntekvalitet. Vidare ges möjlighet att verka i och bearbeta hela kedjan från kundbehov fram till nöjd kund. Dessutom får företaget en unik chans att bevaka vad kunderna skriver i sina bloggar.

Kloka företag har en företagsblogg och låter sina medarbetare komma fram i denna. Inte främst för att hylla företaget, chefen eller produkterna utan för att medarbetarna skall vara människor av kött och blod, vilka andra kan identifiera sig med. En medarbetare som har distans till sig själv, livet och företaget uppfattas som äkta, stabil och någon att lita på. Kunderna/marknaden responderar gärna på stabila och äkta värden. Och respons vill ett företag ha. Det är liksom syftet med verksamheten. En bra utformad blogg kan därför bli en stark kraft på företagets inre och yttre marknad om företaget vågar ta steget och låta personalen synas på lite friare och intressantare villkor!

Se även
http://www.spinell.se/
http://www.socialbusiness.se/
som var och en från sin utgångspunkt behandlar ämnet - Chefen, medarbetaren och bloggen.