fredag 6 juni 2008

Förberedelser pågår

Kul att vänta på att komma igång med skrivandet. Visst är det lite annorlunda och spännade att enkelt kunna publicera tankar som andra kan del av. Det är inte så många år sedan denna möjlighet var förunnat en litet antal personer. Chefsskap är en verksamhet som är svårfångad. Det finns liksom fler frågor än svar och det finns inget facit. Men det är likafullt ett område som drar till sig mycket tyckande, och ibland tyckande av personer som aldrig själva varit chef i någon egentlig mening. Och det är inget fel i detta. Alla har vi synpunkter på våra chefer. Men själv tycker jag det ibland är mest berikande när den som framför en uppfattning gör det utifrån egna erfarenheter. Och jag tänker mig, eller i vart fall hoppas, att även mina läsare skall göra detsamma - även de gånger Du inte delar det jag säger. Jag vill försöka se chefskapet från chefens perspektiv. Ha det bra. Vi ses mer framöver