fredag 12 november 2010

Ledarskap – är inget för narcissister

Läste en artikel i tidningen Chef om att en norsk forskare, Christian Enger Gimsöm vid Handelshöyskolan BI i Oslo, kommit fram till att narcissister ofta blir chefer. Vi har hört det förr. Men det är likafullt intressant

” Personer som är arroganta och självupptagna dras till ledande positioner och klarar sig ofta bra i anställningsintervjuer. Gimsö säger också att ödmjukhet är underskattat i näringslivet, och att de bästa ledarna ofta är de som inte gör så mycket väsen av sig,”

För mig har detta stått klart i många år. Personer med en extrem självupptagenhet, tydlig arrogans och avsaknad av empati har jag aldrig haft mycket för. Jag har aldrig (medvetet) anställt denna personlighetstyp och jag har valt bort att arbeta i närheten av sådana personer. De stjäl helt enkelt för mycket energi av omgivningen och ger inget tillbaka till verksamheten. Och ofta får de helt opåkallade utbrott eller horn i sidan till någon. De skapar många arbetsmiljöproblem.

Den narcissistiska personlighetstypen är inte särskilt vanligt, men återfinns som sagt ofta som ledare inom politiken, organisationer, och företag. Till förfång för verksamheten. Det mest kännetecknande för dessa män och kvinnor är att de alltid förnekar sin personlighet. Det går inte att nå fram till dem med ett vanligt samtal. Det slår tillbaka på den som försöker. Och det är ett dilemma!

För om man kunde få dessa personer att inse realiteter i deras relation till omgivningen skulle de nog bli utmärkta chefer. De behöver bara tagga ner! Jag tror faktiskt att det måste till en djupgående terapi eller analys för att kunna påverka dessa mänskor till en bättre hållning. Men det bästa är förstås att aldrig anställa en sådan person. Det finns så många andra duktiga och kloka personer att tillgå!