fredag 13 augusti 2010

Ledarskap - Trendbrott i chefsfrågan

Idag blir det en kort och allmän reflexion. Undras om vi inte är inne i början på ett paradigmskifte när det gäller chefsfrågan. Äkta engagemang och förmågan att åstadkomma resultat synes bli viktigare än formell utbildning och "anpassad" framtoning. Allt fler företag har upptäckt chefens betydelse för bolagens resultat. Chefen måste förstå att ligga rätt med "produkterna" och han måste förstå organisationens betydelse för ekonomin. Både i vad gäller intäkter och utgifter!

En engagerad personlighet som har känsla för både mjuka och hårda värden är vad allt fler företag letar efter vid sina chefsrekryteringar. Chefer som både kan se kundnyttan och personalnyttan, om än inte samtidigt, så dock i omedelbar anslutning till varandra. Bolagen måste på ett vinnande sätt kunna leverera det som efterfrågas av kunderna. Att som chef kunna förstå innebörden i ordet service, och kunna omsätta det i den egna verksamheten, blir också allt viktigare egenskaper.

Kanske jag har fel - men femtiotals- och sextiotalschefen - synes vara så sakteliga på väg tillbaka!