fredag 11 februari 2011

Ledarskap – Cheferna kan inte verksamheten

Idag skall jag återvända till ett för mig kärt ämne nämligen att många chefer i främst den offentliga verksamheten inte kan den verksamheten som de är satta att ansvara för. Låt oss ta en vanlig avdelning på ett sjukhus som exempel. Går vi tillbaka några årtionden kunde avdelningsföreståndaren eller ännu tidigare översköterskan enhetens verksamhet på sina fem fingrar. Ställde personalen en fråga fick man raskt svar. Vid raster och dylikt gick chefen själv ut och avlöste så att personalen fick sina raster. Detta var något helt naturligt. I verkligheten var det faktiskt bättre än så, chefen satte en ära i att personalen tog sina raster!

Den dagliga verksamheten var inte skriftligen dokumenterad enligt dagens system, utan rutiner med mera fanns i chefens huvud och i några pärmar på expeditionen. När man var nyanställt biträde eller undersköterska eller sjuksköterska gick chefen eller dennes ställföreträdare igenom verksamheten och vad som skulle göras och hur. Den nyanställde fick själv dokumentera. Det som var genomgånget var genomgånget. Det var upp till var och att hålla ordning på den överförda kunskapen. Tala om effektiv inlärning! Sedan fick man gå bredvid en erfaren personal en dag för att mera praktiskt lära sig jobbet.

Men idag är det annorlunda. Cheferna går aldrig ut och jobbar. Och skälet är enkelt – De kan inte jobbet. I bästa fall kan de vara chefer, men sällan eller aldrig kan de verksamheten. I dagens sjukvård är det ytterst få avdelningschefer som kan täcka upp vid en frukostrast. De kan som exempel inte sjuksköterskans jobb. De kan inte heller undersköterskans. Det vore närmast en fara för patienternas liv och lem att släppa dem lösa på avdelningen. Och den här odugligheten får konsekvenser. Allvarliga konsekvenser. Tänk dig en bilskollärare som inte har körkort eller kan köra bil. Nej, så vill vi inte ha det. Men det är precis så vi har det inom sjukvården. Chefen kan inte verksamheten och kan därför inte ansvara för upplärningen eller för övrig kunskapsöverföring. Chefen är och lever i ett isolat och en av de få som inget vet! Och personalen lever i ett vaccum och utvecklar allehanda egna lösningar. Hur var det nu - stiger inte antalet felhandlingar? Tror katten det!