fredag 27 maj 2011

Ledarskap – Nej tack till likriktning

I dag tänkte jag återvända till en av mina käpphästar nämligen kravet på käckhet och hurtighet i våra organisationer. Under den senaste två decennierna har det varit inne att ständig uppmärksamma nya trender genom interna och externa utbildningar. Så fort det har kommit en ny trend med nya ord så står företagen i kö för att gå på ”kurs” för att likrikta och peppa medarbetarna. ”Vi måste tänka lika och arbeta mot samma mål”.
En del av personalen är hurtigt käcka och gillar ständigt nya ord och grepp. Medans andra är lite mer behärskade. De medarbetare som är återhållsamma och eftertänksamma uppfattas lätt som bromsklossar och bakåtsträvare. Men den uppfattning är fel och därtill uppåt väggarna fel.

Besinningsfulla medarbetare vill nämligen inte tappa fokus. De kan verksamheten och de kan sitt jobb. Alla kurser och intryck som inte stödjer prestationen eller arbetsklimatet eller verklig utveckling uppfattas bara som söndrande och en flykt från verkligheten. Istället söker de återhållsamma medarbetarna långsiktighet och realism i det nya man tar till sig. Dessa behärskade medarbetare har inget emot utveckling, om det handlar verklig utveckling och inte bara nya tomma fraser.

Jag har sagt det många gånger tidigare och jag säger det igen. Vill du som chef skapa en kreativ och utvecklande miljö skall du vara återhållsam med alla människouppbyggande kurser. De orsakar mer skada än nytta. Dels orsaker de likriktningar, vilket är till förfång för kreativiteten, dels sänker kurserna motivationen, vilket är till förfång för prestationen och dels hamnar medarbetarnas fokus på fel saker, vilket suboptimerar främst arbetsmiljön. I en god arbetsmiljö minskar vi på det käcka go-trycket. Istället fokuserar vi som sagt på pestation och relation och utveckling.