fredag 27 maj 2011

Ledarskap – Nej tack till likriktning

I dag tänkte jag återvända till en av mina käpphästar nämligen kravet på käckhet och hurtighet i våra organisationer. Under den senaste två decennierna har det varit inne att ständig uppmärksamma nya trender genom interna och externa utbildningar. Så fort det har kommit en ny trend med nya ord så står företagen i kö för att gå på ”kurs” för att likrikta och peppa medarbetarna. ”Vi måste tänka lika och arbeta mot samma mål”.
En del av personalen är hurtigt käcka och gillar ständigt nya ord och grepp. Medans andra är lite mer behärskade. De medarbetare som är återhållsamma och eftertänksamma uppfattas lätt som bromsklossar och bakåtsträvare. Men den uppfattning är fel och därtill uppåt väggarna fel.

Besinningsfulla medarbetare vill nämligen inte tappa fokus. De kan verksamheten och de kan sitt jobb. Alla kurser och intryck som inte stödjer prestationen eller arbetsklimatet eller verklig utveckling uppfattas bara som söndrande och en flykt från verkligheten. Istället söker de återhållsamma medarbetarna långsiktighet och realism i det nya man tar till sig. Dessa behärskade medarbetare har inget emot utveckling, om det handlar verklig utveckling och inte bara nya tomma fraser.

Jag har sagt det många gånger tidigare och jag säger det igen. Vill du som chef skapa en kreativ och utvecklande miljö skall du vara återhållsam med alla människouppbyggande kurser. De orsakar mer skada än nytta. Dels orsaker de likriktningar, vilket är till förfång för kreativiteten, dels sänker kurserna motivationen, vilket är till förfång för prestationen och dels hamnar medarbetarnas fokus på fel saker, vilket suboptimerar främst arbetsmiljön. I en god arbetsmiljö minskar vi på det käcka go-trycket. Istället fokuserar vi som sagt på pestation och relation och utveckling.

4 kommentarer:

Mattias Jansson sa...

Jag tänker att det som kan bli fel är handlingsförändrande kurser, som berättar hur vi ska göra saker istället för varför. En människouppbyggande kurs syftar för mig på en inre förändring, vilket jag tror att alltid är nödvändig att arbeta med.

Sten sa...

Hej Mattias, tack kommentar. I vad gäller människouppbyggande kurser som åstadkommer inre förändring är vi väl i princip överens.

Det är bara det att det finns få sådana kurser. De flesta kurser är ytliga och bygger inte på kunskap och erfarenheter utan på trender och kulturvärden. Därför är de i många fall direkt skadliga. (Tycker jag under full respekt för andra uppfattningar)

Bertil Törestad sa...

Utmärkt att du tar upp det!
Den kommersialisering som finns kring lerdarskap går ofta osäkra ledare på. Utvärdera aldrig en kurs alldeles efter en kurs, utan efter tre veckor. Då ser du hur litet den gett.

Sten sa...

Hej Bertil och tack för inlägg. Håller med - många kurser ger noll och intet. Man behöver inte gå längre än till sig själv. När jag blickar tillbaka "ser" jag tydligt att alltför många kurser var svaga till sitt innehåll. I bästa fall, och om man anstränger sig, kan man säga att de var underhållande.