fredag 17 juni 2011

Ledarskap – Att lämna referenser

Som chef blir man ibland tillfrågad om man vill lämna referenser på någon nuvarande eller tidigare medarbetare. En inte helt enkel uppgift alla gånger. Men det finns vissa grundregler att hålla sig till. Lämna aldrig goda referenser för att bli av med någon. Det får du äta upp förr eller senare. Som referent skall man sträva efter att vara positiv, men än dock ärlig. Försök bortse från dina egna känslor. Det handlar inte om dig utan om medarbetaren. En annan sak är att inte säga mer än du kan stå upp för inför din medarbetare.

Är man skyldig att lämna referenser? Och det är man självklart inte, i strikt juridisk mening. Om vi talar om personer som är anställda hos dig nu får man ändå betrakta det som närmast en skyldighet. Men är du av olika skäl ändå tveksam så avböjer du artigt att vara en referens. Nu är det inte så ofta som man blir tillfrågad av redan anställda. Det ligger i sakens natur att inte alltid berätta för sin nuvarande arbetsgivare att man söker andra jobb. När det gäller tidigare anställda så är väl utrymmet för frivillighet större. Är du tveksam så avböjer du artigt. Hellre de än att fläcka ner någons vapensköld. Men normalfallet är att man hjälper till!

Om det är så att du själv har lämnat företaget och en tidigare medarbetare vill ha dig som referent. Ja ställ upp, om du har något positivt att säga. Annars tackar du artigt nej. Inga fula efterslängar.

Som referens skall man i stort sett bara svara på ställda frågor från den potentiella arbetsgivaren. Sväva inte ut i egna långa haranger. Man skall inte vara överdrivet eller översvallande positiv. Det väcker misstankar. Men man skall ärligt ta upp det positiva man har att säga. För att markera att ingen är fullkomlig skall man också svara på frågan om du har något negativ att säga. För den frågan kommer alltid. Undvik då att säga ”jobbar för mycket” Det är uttjatat. Säg något annat. Han/hon är ett ämne som kan utvecklas till projektledare om tre år. Bör förkovra sin engelska. Kan bli fokuserad vid hög arbetsbelastning. Men kom ihåg - använd inga värdeladdade ord som stridbar, orolig, sorgsen, manisk etc. Motparten tolkar kanske dessa striktare än du avser. Och begränsa dig till ett ”negativ” omdöme. Kom ihåg att det går tio positiva omdömen på ett negativt. Den sista frågan brukar alltid vara skulle du anställa han/hon idag. Här måste du väga dina ord. Om du svara nej, måste du på ett positivt sätt kunna förklara detta.