fredag 4 september 2009

Ledarskap: Vakta din tunga.

Företagen kan göra stora ansträngningar att säkra sin digitala information mot obehöriga intrång, men man har oftast aldrig diskuterat problemet med till exempet lösmynta chefer. Chefer som läcker information som ett såll.

Som chef måste man vara försiktigt med vad som sägs och särskilt i så kallade man till man samtal. Det finns alltid öron. Det finns öron på flygplatsen, på kontoret, i taxin, ja överallt. Det är konstigt att cheferna är så oförsiktiga i sina samtal. Man tror att andra inte hör eller förstår vad som sägs. Men vissa miljöer är mycket kontaktnära och därmed mycket farliga ur informationsspridningssynpunkt. Två personer i ett flygplan kan helt ogenerat delge varandra de mest känsliga uppgifter om företaget, dess produkter och dess anställda. En information, som vid ett olyckligt tillfälle, kan vara förödande för verksamheten eller enskild person. Spridning av oegentlig information kan skapa motkrafter i olika hänseenden.

Men även anställda måste tänka på vad de säger i olika sammanhang – ett samtal på tåget där chefen, rätt eller fel, beskrivs som ett monster har en förmåga att efter en tid leta sig fram till chefen. Öron och villiga tungor finns överallt. Alla anställda har, oavsett var de arbetar, en lojalitetsplikt. Den ömsesidiga lojaliteten står inte skriven i någon lag, den kan stå i ett avtal, men den är alltid en underförstådd förutsättning i anställnings­avtalet. Spontangnäll brukar chefen och företaget kunna tåla, men när pratet går över i systematiskt gnäll eller baktaleri får den anställde räkna med motåtgärder från chefen.