fredag 19 februari 2010

Ledarskap - Rätt chefer gör underverk

Det är lika självklart som det är svårt att uppnå – Rätt chefer gör underverk. Bäste läsare, kanske har du liksom jag ibland förundrats av verkligheten. Helt plötsligt kan en nedgången organisation eller företag få ett blomstrande liv. Den enda som hänt är att man bytt högste chefen. Varje gång förundras man över kraften i chefsfrågan.

I många organisationer sker det ständiga chefsbyten på högsta posten. Det vill liksom inte riktigt bli bra. Experter anlitas och kravspecifikationer skrivs. Det tänks och det tycks, men när chefen och är tillsatt och det första halvåret är till enda så är det mesta som det alltid varit. Detta trots den nye chefens alla idéer och s.k. hårda nypor. Om något trots allt har hänt så är det att företaget är har blivit ett snäpp mera nedgånget. Och de mellanmänskliga relationerna blir än mer stereotypa.

Vad är det egentliga problemet – Jo, fel chefer rekryteras. Alla dessa experter och s.k. chefsrekryterare har en förkärlek att rekrytera abstrakta personligheter. Man får i företagen in chefer som varken förstår marknaden, organisationen eller ägarna/huvudmännen. Det enda dessa så kallade chefer förstår, nåja kanske inte förstår, utan snarare handlar efter är samhällskulturen. Med andra ord är de sociala produkter och goda scenkonstnärer. De kan uppträda på en scen och spela teater, men verkligheten förstår de sig inte på. Abstrakta personligheter är lätt utbytbara, men bytena gör ingen skillnad i organisationen. Tomrummet som uppstår är lika stort som när man lyfter en sten ur vattnet.

Abstrakta chefer älskar långsiktiga resonemang och mål, mycket floskler, konstruerade resonemang och modebetonade ledarskapsbegrepp. De har för lite nödvändiga elementa ­ såsom förmåga till öppen och ärlig kommunikation chef/­medarbetare, mod och empati. Och de kan inte lyssna.

En fråga att fundera över när och hur får man tag i en bra chef då? Den första åtgärden är att exkludera alla experter och låta huvudmännen och personalen fatta beslutet. Då brukar det bli bra. Om man anlitar experter brukar det ta någonstans mellan fem till tio chefsbyten innan alla är så utmattade att de inte orkar bryr sig och DÅ händer det – Man får liksom av en slump in en bra chef. En chef som garanterat inte skulle ha haft en chans till anställning om expertligan vara på bettet. Mitt råd är – satsa från början på konkreta personligheter. Kanske de kan uppfattas lite ointressanta, men det ger utrymme för andra att synas och finnas. Och när den konkrete chefen känt in sig, ja då börjar det hända saker.