fredag 28 maj 2010

Ledarskap – Vill du bli chef. Ta på dig rollen som sekreterare

Det finns ingen genväg eller säkert knep om man vill göra karriär som chef. Det är rätt kontakter och hårt arbete som gäller - I nu nämnd ordning. Men det är klart att vissa grepp kan öka på möjligheterna. Som alltid gäller det att synas vid rätt tillfällen och vara med där det händer. Eller ännu bättre se till att det händer.

Ett knep är att indirekt vara med och styra genom att vara sekreterare i olika sammanhang. Det kan gälla att skriva protokoll vid de veckovisa mötena. Det kan handla om att vara sekreterare i utvecklingskommittén. Ja, det kan handla om att hålla i pennan överallt där det skrivs protokoll eller minnesanteckningar. För när man håller i pennan har man möjligheten att formulera beslut och ställningstaganden på ett riktigt bra sätt. Och därtill får man insikt i vad som är på gång och så får man som bonus goda relationer till de olika makthavare som sitter som ordförande eller ledamöter. Som sekreterare är man lite av maktens handgångne man eller kvinna. Att hålla i pennan är således ett bra sätt att sopa banan för sig själv.

Hur skall man nu verka som sekreterare? Ja, omkring detta har det skrivits mycket så det hoppar jag över i detta sammanhang. Under ett sammanträde sägs det mycket och allt är inte lika väsentligt. Det avgörande knepet ligger i att urskilja det viktiga och att kunna sammanfatta detta. Men vad är viktigt i det som sägs? Ja, det kan handla både om det som sägs och vem som säger det. Inflytelserika personers inlägg måste ges en lämplig återspegling i protokollets brödtext. Vi människor är lite fåfänga och vill helst läsa sådant som vi själva sagt

Men det viktigaste av allt gäller sammanfattningen. Be ordföranden att summera det viktiga eller ännu bättre gör själv den viktiga sammanfattningen. Då når du långt och kan på ett indirekt sätt utöva makt. Betydelsen av välskrivna protokoll kan inte underskattas. Därför får man som chefskandidat inte vara lat i de här sammanhangen. Att ta på sig omaket att skriva bra protokoll är en investering som kan ge sjufalt tillbaka. Det kan, om det vill sig väl, göra att du blir chef!