fredag 9 juli 2010

Ledarskap - Utbildning, kurser och verkligheten

Chefer går på kurs och blir ”tända på nya idéer”, men när man kommer hem till företaget blir allt som vanligt igen. Varför har nya insikter så kort hållbarhet? Och varför är det så svårt att förändra?

Svaret är enkelt. Den som går en ordinär chefkurs blir visserligen upplivad, men sällan övertygad på ett djupare plan. Och utan övertygelse väljer många chefer att fortsätta den enkla och vanliga vägen. Förändring fordrar såväl glöd som stöd.

De alldagliga kurserna har säkert en för stunden habiliterande verkan på cheferna, men betyder sällan något för företaget. Vill man uppnå det senare måste man bädda för en utveckling genom att skapa former så att chefen från sin chef och från sina nyckelpersoner får såväl glöd som stöd! Då kan den successiva förändringsviljan börja ta vid. Till froma för företaget och verksamheten!