fredag 9 april 2010

Ledarskap - Alla står vid mittenpunkten

När jag var mera yrkesverksam, hände det att jag, för att lätta upp stämningen vid en sammankomst, gjorde en liten övning med mina underställda chefer. Övningen hade inget syfte utöver att vara ett lättsamt inslag. Och den gick fort att genomföra.

Så här gick det till: På fyra stora blädderblockspapper skrev jag fyra ord som kan förknippas med chefskap – såsom Strukturerad, Självgående, Prestigelös, Initiativrik. Men man kan i princip ta vilka ord man vill. Sedan placerade jag ett papper i vartdera hörnet av rummet. Därefter fick deltagarna placera sig på den plats i rummet, som enligt dem själva, stämde överens med deras ”personlighet”. Resultatet blev nästan alltid detsamma – det blev trängsel mitt i rummet. Alla ville ha det mesta av allting. Det var ytterst sällan som någon ställde sig asymmetriskt.

Men det roligaste var samtalen som uppstod när man skulle förklara sin valda placering. Inledningsvis tyckte man att placeringen var den rätta. Jag har lite av allting, fast kanske inte i jämna proportioner. Efter en stund började man lyfta fram synpunkten - Jag ställde mig som jag trodde var det rätta. En annan vanlig förklaring var – Jag ställde mig som Peter. Någon ”vågade” sig också på att vara än sanningsenligare och säga – Jag ställde mig som jag trodde att du ville. Och till slut sa man – Jag står inte rätt. Jag byter plats. Och så gjorde man det och spridningen i rummet blev bra mycket större. Men jag tror aldrig det hände att någon ställde sig så att man helt uteslöt någon enskild egenskap.

Vill man en turboövning väljs i stället ord eller egenskaper som vi inte förknippar med ett gott ledarskap. Då blir det tätt i mitten, kan jag lova. Någon är tom beredd att klättra upp sina kollegor för att riktigt distansera sig!

Sådana här övningar lättar upp stämningen, utlöser många glada skratt, och får oss kanske för en stund att reflektera över oss själva. Men man bör nog inte dra för stora slutsatser av resultatet. Möjligen att det finns en skillnad mellan vår verkliga självuppfattning och den som vi av olika skäl gärna vill visa upp. Och att steget till självbedrägeri inte är särskilt långt. Men framför finns också en positiv sida att uppmärksamma – Tro på dig själv. Du kan mer än du tror.