fredag 26 mars 2010

Ledarskap - Det pågår en kamp under dig

Hej chef, det pågår en kamp om din gunst under dig. Dina medarbetare slås inbördes om din uppmärksamhet och dina belöningar. Så är det! Och förresten deltar du också i en kamp om dina överordnades uppmärksamhet. Men idag tänkte jag främst hålla mig till det som händer under dig!

Konkurrensen på en arbetsplats kan liknas vid att syskon slåss om att vinna mammas eller pappas gunst. Vem skapar denna situation och vem bär ansvaret för att förebygga den? Svaret är förstås du som chef! När medarbetarna spelar på dina känslor går man inledningsvis inte över din roll som chef utan över dig som privatperson. Ett av medlen i kampen är att det man säger till dig är anpassat till det du vill höra. Man berömmer dina barn, man berättar uppskattande om hur fint det var när du bjöd ut till fritidshuset. Man säger alla de uppskattande orden vid kaffebordet, men framför allt i enskildheten, när ingen annan hör på. Och dessa tillfällen väljs med omsorg. Oftast när du inte är stressad utan har tid att lyssna och är mottaglig för sociala kontakter.

Och vad är medarbetarens mål – Jo, att vinna favörer för egen del och att indirekt kunna påverka dig för egna syften. När medarbetaren efter tag vunnit ditt förtroende kommer nästa drag. Han eller hon kommer med sådan information och kunskap som du behöver i din kamp uppåt. Man bistår med sådant som ligger i linje med din vilja och dina mål. Men man är också noga med att påpeka att det man säger har sin upprinnelse i något som du tänkt eller sagt. Man vill att allt skall framstå som din idé. Detta är rond nummer två.

Och så var det dags för tredje och kanske sista ronden. För nu sitter du som chef på kroken – Nu är medarbetaren din förtrogne, som du vänder dig till och som du testar av idéer med. Medarbetaren har nått sitt mål – han/hon kan påverka dig för egna syften och dessutom ligger en befordran av den underställde inte alls långt borta. Du vet det här med tjänst och gentjänst.

Hur undviker man då att låt sig bli manipulerad via känslor och tankar. För i rond fyra kan det nära umgänget bli skadlig för dig. Nu kan din medarbetares inflytande bli subversivt.

Motmedlet i kampen om din gunst är egentligen ganska enkel – Du måste bestämma dig för att inte låta dig manipuleras. Spela inte med i spelet. Var vaksam på smicker. Steg två är att komma underfund med om du är en person som alltid vill vara omtyckt. Gäller det senare är du ett lättare offer. Du måste lära dig bära att folk egentligen kan tycka illa om dig.