fredag 12 oktober 2012

Ledarskap – Bråk mellan undercheferna


Jag har varit inne på temat förut. Hur skall man se på bråk mellan undercheferna? Är det positivt eller negativt eller är det både ock?

Ja, det är en svår fråga. Men konflikter är något naturligt. Det finns en kraft och en potential i en konflikt – och det kan faktiskt komma ut något gott! Men som chef över cheferna är du ytterst ansvarig för att det inte går fel. Nu tänkte jag i punkform lämna några synpunkter. Och jag är väl medveten om att det är mycket, mycket lättare att skriva punkter än att tillämpa dem.

·        Se konflikterna tidigt, men ingrip inte för tidigt. Det mesta löser sig trots allt av sig självt

·        Var uppmärksam så att det inte börja bildas läger i organisationen. Då är det hög tid att ingripa

·        När du intervenerar så ta inte ställning. Lyssna in dig innan du har en hållning

·        Låt parterna få komma till tals under din ledning

·        Sök fakta, och drivkrafter. Tänk på att vi är olika som människor. Den som är mest lik dig behöver inte vara bäst eller ha rätt.

·        Definiera problemet. Sök konsensus

·        Gå igenom tänkbara lösningar. Låt i första hand parterna själva söka en bra lösning. Det behöver inte vara den bästa sett från din utgångspunkt.

·        Dra dig tillbaka och låt kontrahenterna själva ta ansvar för sitt samarbete.

Hur skall man se på bråk mellan undercheferna? Positivt tycker jag! Det visar på kraft och engagemang. Det visar att undercheferna vill något och vill ta ansvar. Det är upp till dig som överordnad att se till att undercheferna har utrymme att förverkliga sina intentioner. Men det skall ske genom skapa resultat och inte genom baktaleri eller att man påtalar andras ev. svagheter eller brister. Goda resultat och goda relationer är det viktigaste som skall produceras.