fredag 14 augusti 2009

Ledarskap: Som chef är du aldrig för gammal att söka jobb

Trots att en chef bara blir bättre med åren, finns det en tendens till ett successivt avsvalnande intresse från arbetsgivarens sida. Man tycker arbetsgivarna skulle slå vakt om sina erfarna chefer, men så är inte alltid fallet. Och kanske förhållandet beror av just erfarenheten. En kunnig och stabil chef kan uppfattas som en propp såväl sett uppifrån som underifrån i företaget eller organisationen. Det är lätt att förknippas med det gamla när alla, i sin oro för framtiden, skriker efter utveckling och förnyelse.

Som chef skall du ta situationen med knusende ro. Ställ in dig på att förr eller senare tar dina dagar, på just det här företaget, slut. Men kom ihåg att arbetsmarknaden är stor och du behöver inte känna dig bunden till just din bransch. Din erfarenhet kan betyda förnyelse i en annan bransch och i ett annat företag.

Som chef har man en lojalitet mot företaget man arbetar i, men den främsta lojalitet har du mot dig själv. Tveka därför aldrig att sondera på marknaden hur din situation är. Sök andra jobb för att känna av. Men sök dem med förbehållet att du vill vara anonym. Gäller det en offentlig verksamhet kan du lämna in en muntlig intresseanmälan till personalsidan. Är man där intresserad av dig, hör du garanterat ifrån dem. Sök även om du inte tänker byta jobb. Det finns inget som stärker självkänslan mer än att vara efterfrågad. Och så får du en marknadskännedom, som du har nytta av när den verkligen behövs.

Men det kan också vara klokt att tänka i nya banor. Kan du ta tillvara ditt kunnande på annat sätt? Ja, det håller på att växa fram sådana möjligheter. Det finns mängder av företag som sysslar med "chef att hyra". Du kan bli din egen. Det finns företag som sköter allt det administrativa åt dig så att du kan koncentrera dig på din styrka. Kom ihåg en sak – En chef är aldrig för gammal för att söka jobb. Och bäst före datumet skjuts längre fram med ökad kunskap och erfarenhet.