fredag 14 oktober 2011

Ledarskap – Det gäller att kunna jobbet

Kanske minns någon RB som var koncernchef på Nordbanken på 1980-talet. Han sa ofta, att han var bättre på människor än på pengar. För detta skall han ha all respekt, men det var faktiskt trots allt bankchef han var!! Och är man chef måste man kunna jobbet. Och så gick det som det gick. Banken var nära att krascha och bankchefen fick sparken. Dock icke lottlös, men det är en annan historia. 65 miljarder pumpade staten in i Nordbanken av skattebetalarnas pengar. Bankchefen fick ett antal miljoner av dessa.

Men RB´s uttalande är intressant. Måste inte en chef kunna sitt jobb? Räcker det att vara amatörpsykolog? Nja, knappast, även om många från tid till annan försöker hävda detta. Alltså att några diffusa, allmänna chefsegenskaper skulle vara värdefullare än den rätta känslan för verksamheten. Denna syn är närmast att likna vid en politisk hållning och absolut inget som har starkt stöd i vetenskapen. Tvärtom, en duktig chef kan peka ut riktningen. Det är jobbets viktigaste del.

Nu betyder inte detta att en chef skulle kunna vara en humanistisk katastrof. Nej, en chef måste ha en ofrånkomlig människokunskap och han måste på ett förtroendefullt sätt kunna kommunicera. Men detta är personliga egenskaper som ligger fjärran från allt navelskåderi i form kvasipsykologi. Det är förmågan till delaktigheten som skapar engagemang hos medarbetarna, något som i sin tur leder till kundernas (marknadens)förtroende. Och kundernas förtroende skapar den motivationen som driver en organisation, ett företag framåt. Man vill mer och bättre.

En chef som ser målen och beskriver dessa, ja han/hon är guld värd. Amatörpsykologi, är däremot ingen drivkraft. Det skapar bara förvirring. Känslor och logik hör förvisso ihop, men känslorna får aldrig ta över och styra, eller sätta sig på förnuftet. Då går det åt fanders. Med andra ord, se upp med psykologer av allehanda slag. Ge istället ordentligt utrymme i företaget för det gedigna tekniska, ekonomiska eller marknadskunnandet. Då går det väl. Normal hyfs skall alla chefer ha. Annars skall de inte vara chefer!! Det behöver man inte vara psykolog för att begripa.