onsdag 12 november 2008

Mejlbomba inte dina medarbetare

Om du vill uppfattas som en riktigt dålig chef skall du mejlbomba dina medarbetare, särskilt på helger och kvällar. Skicka gärna också en kopia till deras privata mejladress. Inte ens om du bara allmänt vill informera om något skall du sända mejl på obekväm tid. Skulle du dessutom börja ställa en massa krav på underlag mm via dessa mejl är du en riktig katastrof som chef.

Kom inte och säg att du bara är tidseffektiv eller har höga krav på dig själv. Det är rent struntprat. Dygnet har 24 timmar för oss alla. Det handlar om hur man använder tiden. Nej, det verkliga skälet är att du vill framstå som duktig inför dina medarbetare. Du vill framställa dig själv som mycket upptagen och hårt arbetande. Lyckas du skapa denna imagen kan en bonuspoäng bli att dina överordnade får höra hur kapabel du är. Väx upp! Du lider av duktighetssjukan och vill egentligen som en liten pojke eller flicka göra pappa/mamma glad.

tisdag 11 november 2008

Var försiktig med negativa kritik

Alla trivs vi väl bäst i det långa loppet när vi möts av naturlig uppriktighet och uppmärksamhet. Särskilt viktigt gäller det i fråga om relationen mellan chef och medarbetare.

Man kan därför mana till en försiktighet när det gäller att chefen skall uttala negativ kritik till sina medarbetare. Om syftet är att hjälpa någon underställd till självinsikt kan det någon enstaka gång vara motiverat att vara tydlig när man levererar ogynnsam eller till och med nedrivande kritik. I dessa lägen är det som regel nödvändigt att någon erfaren personalmänniska eller någon från företagshälsovården närvarar.

Men i så gott som alla andra fall bör man undvika negativ kritik. Beteendevetare säger ibland att för varje negativt omdöme fordras det tio positiva. Jag tror faktiskt det är värre än så. Ett negativt omdöme från chefen kan blockera allt annat. Det hjälper inte hur många positiva utlåtanden som än kommer. Det negativa omdömet överskuggar allt.

Ibland kan man se att en medarbetare inte är lika tillmötesgående som tidigare eller så är vederbörande mycket efterhängsen. Eller har man något sorgset i blicken. Sannolikheten är då stor att chefen medvetet eller omedvetet har sagt fällt ett negativt yttrande. Situationen kan oftast enkelt rättas upp med ett klargörande samtal. Ett samtal som ger kritiken dess rätta proportion.

måndag 10 november 2008

Se upp för grupparbete

Grupparbete är inte så bra som man kan förledas tro. Egentligen är det mycket sällan som det är effektivt eller lämpligt att arbeta i grupp. Det mest produktiva är faktiskt när någon på egen hand tar fram underlag. Bäst resultat brukar det också bli!

Man brukar säga att det underlag som tas fram i grupp blir välbalanserat och allsidigt. Men egentligen är det precis tvärtom. Det finns alltid några i gruppen som hemfaller åt lättja och åker snålskjuts på de andra. Eller finns det någon eller några som är så dominanta att de övriga medlemmarna viker ner sig direkt.

Men det största hotet mot ett gott resultat är gruppen i sig självt. Om gruppmedlemmarna inte känner varandra väl eller är synnerligen insiktsfulla personer kommer resultatet antingen att vara en följd av falluckorna ovan eller så kommer resultatet att ligga i linje med vad kulturen föreskriver. Kulturen kan vara arbetsplatsrelaterad eller samhällsrelaterad - Så här gör ju alla andra. Att ligga i kulturens mittfåra är riskfritt och helt utan personligt ansvar för gruppmedlemmarna.

Sannolikt har du som läsare just nu tillgång till resultat av en grupps arbete. Granska resultatet omsorgsfullt. Antingen ligger det nära vad chefen anser eller ligger det nära en förhärskande trend eller uppfattning i samhället. Sällan eller aldrig är resultatet genomarbetat och mestadels i praktiken inte ens användbart!