tisdag 11 november 2008

Var försiktig med negativa kritik

Alla trivs vi väl bäst i det långa loppet när vi möts av naturlig uppriktighet och uppmärksamhet. Särskilt viktigt gäller det i fråga om relationen mellan chef och medarbetare.

Man kan därför mana till en försiktighet när det gäller att chefen skall uttala negativ kritik till sina medarbetare. Om syftet är att hjälpa någon underställd till självinsikt kan det någon enstaka gång vara motiverat att vara tydlig när man levererar ogynnsam eller till och med nedrivande kritik. I dessa lägen är det som regel nödvändigt att någon erfaren personalmänniska eller någon från företagshälsovården närvarar.

Men i så gott som alla andra fall bör man undvika negativ kritik. Beteendevetare säger ibland att för varje negativt omdöme fordras det tio positiva. Jag tror faktiskt det är värre än så. Ett negativt omdöme från chefen kan blockera allt annat. Det hjälper inte hur många positiva utlåtanden som än kommer. Det negativa omdömet överskuggar allt.

Ibland kan man se att en medarbetare inte är lika tillmötesgående som tidigare eller så är vederbörande mycket efterhängsen. Eller har man något sorgset i blicken. Sannolikheten är då stor att chefen medvetet eller omedvetet har sagt fällt ett negativt yttrande. Situationen kan oftast enkelt rättas upp med ett klargörande samtal. Ett samtal som ger kritiken dess rätta proportion.

Inga kommentarer: