måndag 10 november 2008

Se upp för grupparbete

Grupparbete är inte så bra som man kan förledas tro. Egentligen är det mycket sällan som det är effektivt eller lämpligt att arbeta i grupp. Det mest produktiva är faktiskt när någon på egen hand tar fram underlag. Bäst resultat brukar det också bli!

Man brukar säga att det underlag som tas fram i grupp blir välbalanserat och allsidigt. Men egentligen är det precis tvärtom. Det finns alltid några i gruppen som hemfaller åt lättja och åker snålskjuts på de andra. Eller finns det någon eller några som är så dominanta att de övriga medlemmarna viker ner sig direkt.

Men det största hotet mot ett gott resultat är gruppen i sig självt. Om gruppmedlemmarna inte känner varandra väl eller är synnerligen insiktsfulla personer kommer resultatet antingen att vara en följd av falluckorna ovan eller så kommer resultatet att ligga i linje med vad kulturen föreskriver. Kulturen kan vara arbetsplatsrelaterad eller samhällsrelaterad - Så här gör ju alla andra. Att ligga i kulturens mittfåra är riskfritt och helt utan personligt ansvar för gruppmedlemmarna.

Sannolikt har du som läsare just nu tillgång till resultat av en grupps arbete. Granska resultatet omsorgsfullt. Antingen ligger det nära vad chefen anser eller ligger det nära en förhärskande trend eller uppfattning i samhället. Sällan eller aldrig är resultatet genomarbetat och mestadels i praktiken inte ens användbart!

Inga kommentarer: