fredag 24 februari 2012

Ledarskap – Chefen och produktivitetsutvecklingen

Produktivitet är inget enkelt begrepp. Det är en väsentlig skillnad mellan teori och praktik. Men även det svåra är intressant. Vad är produktivitet då? Produktivitet handlar om hur mycket som produceras under en viss tid. Om produktiviteten i en verksamhet ökar innebär det att produktionen ökar mer än antalet arbetade timmar.

Att jag idag tar upp ämnet är att begreppet produktivitet är något närmast okänt på den offentliga sidan. Man har helt enkelt inget intresse av saken. Man mäter tid och kostnader, men man mäter eller prisätter aldrig eller sällan produktionen. Och det är synd. Visst kan det vara svårt, men absolut inte omöjligt. Med andra ord vet inte en kommun, ett sjukhus eller en statlig myndighet om man förbättrar sig eller försämrar sig över åren. Man vet bara att kostnaderna ökar.

Vad gör ledningen när kostnaderna ökar – jo man skär ner på anslagen i större stycken. Tanken är att nedskärningen skall leda till ökad effektivitet och ökad produktivitet. Men så är sällan fallet – istället leder det till stress, oro och mindre produktion. Nu omorganiserar man igen, säger personalen. Och oftast blir en större produktionsminskning än vad som är absolut relaterat till anslagsminskningen.

Tänk om man istället hade bestämt sig för en årlig produktivitetsutveckling om någon procent. Då skulle man slippa all uppståndelse, all oro, och alla tvära kast. Man skulle ge de lokala cheferna en möjlighet att i tid planera sin verksamhet. Och man skulle få en successiv vardagsrationalisering. Jag är förbryllad att man inte på allvar vill ge sina chefer möjligheten att ta ansvar fullt ut för verksamheten. I det offentliga kan man väl åtminstone börja tala om produktivitet. Bara en sån sak!