fredag 4 mars 2011

Ledarskap – Chefen har det fulla ansvaret för arbetsplatskulturen och arbetsmiljön

Jag har numera förmånen att mestadels se på ledarskapet från utsidan. Det är inte så ofta jag själv chefar och jag gör mitt allra bästa för att minimera besöken på insidan. Jag känner mig således fri och har inga intressen att försvara. Men vid mina besök i verkligheten drabbas jag av en och annan fundering.

Ett av de förhållanden som ”fängslar” och oroar mig är varför många företag och organisationer inte får någon ordning på sin interna mobbning. I mer än tjugofem års tid har vi haft fokus på detta område, men inte har det blivit så mycket bättre, snarare tvärt om. De kan vara ledningen själv som utövar förtryck men det kan också vara medarbetare som äter på kollegor.

Enligt min erfarenhet är mobbning i de allra flesta fall korrelerad till chefen som person. Där det finns en bra chef finns inga problem. Men makt utövad av en aspektblind envåldshärskare leder ofelbart till interna problem. Denna typ av chef kräver fullständig lydnad och tystnad, och verksamheten kännetecknas av fasta och cementerade strukturer. Personalen är uppdelad  i för och emot. De underställda försöker på alla vis anpassa sig till situationen.

Vad blir resultatet? Jo, förtyck och mobbning. Tillräckligt många spelar med chefen. Hur skall man öppna upp situationen? Svaret är - Lyft bort chefen utan pardon.

Detta var ett kort inlägg. Men verkligheten fordrar inte många ord utan snabb handling. Där mobbning förekommer skall chefen bort!