onsdag 23 juli 2008

Göra chefskarriär (2)

Som sagt, karriär kan man som chef göra antingen på egna förtjänster eller med hjälp av andras misstag. Den senare varianten synes ha blivit vanlig och bitit sig fast i vår samtid. Den chef som valt den senare varianten har snabbt lärt sig att delegera allt ansvar, skylla ifrån sig alla misslyckanden på andra och ta åt sig äran för all framgång. Om man vill kan man kalla det ett svart chefsskap.

Men hur ser då ett bättre och vitt chefsskap ut? Ja, då blir det genast lite svårare. Ett vitt chefsskap bygger på mogen hållning, ansvar för uppgiften, blick för kunden och respekt för medarbetarna. Att det finns ett samband mellan marknaden (i form av nöjda kunder/avnämare) och ett gott inre kulturklimat i organisationen är nog ställt utom allt tvivel. Frågan är bara hur är riktningen? Skapar ett gott inre klimat nöjda kunder eller är det nöjda kunder som skapar det goda inre klimat.

Min erfarenhet är att nöjda kunder skapar det goda inre klimatet. När det finns en bra efterfrågan och goda kundresponser känner personalen sig behövd. Slutsatsen av detta är att chefen måste ägna mycken tid åt att förstå marknaden och se till att produkter och tjänster motsvarar efterfrågan. Det finns ingenting som är så förödande för ett ett företag som när marknaden sviktar. Då dalar också trivseln och motivationen hos personalen. För att inte tala om lönsamheten.

Inga kommentarer: