måndag 21 juli 2008

Härska eller tjäna

En av chefens viktigaste uppgifter är att hålla rätt kurs. Eller om man så vill - Se till att verksamheten gör rätt saker. På så sätt är det nödvändigt för chefen att härska. Men en skuta som står stilla pga att motorn inte går är inte mycket att ha - Även om fören pekar åt rätt håll. I en organisation handlar det om att personalen som motor måste kunna fungera och stadkomma arbete och desutom saker rätt!

Goda arbetsinsatser gör personalen när man trivs. Personalen måste relativt ofta få återkoppling, stöd, hjälp, uppmuntran, beröm mm. Och i detta sammanhang måste chefen vara den aktiva parten. Därför är det viktigt för chefen att också tjäna. Om du är chef - Fråga ärligt hur dina medarbetare har det och försök göra ditt bästa för att alla skall trivas. Som chef måste din hand både kunde peka och hjälpa till. Men merparten av tiden skall handen tjäna!

Inga kommentarer: