torsdag 24 juli 2008

Göra chefskarriär (3)

Du kan lura dina överordnade, men inte dina underordnade. Sålyder ett gammalt, men ofta upprepat ordspråk. Hur skall som chef din blick vara riktad. Uppåt mot dina uppdragsgivare, nedåt i organisationen eller kanske ut mot marknaden. Frågan är intressant.

Jag skulle vilja se på saken enligt följande. Förr riktades chefsuppmärksamheten mycket nedåt i organisationen. I nutid blickas det mest uppåt i organisationen. Men framtiden tillhör dem som blickar ut från organisationen.

En chef som satsar på kommande tider skall i fallande prioritetsordning ha sitt intressen riktade mot marknaden, mot personalen och mot uppdragsgivaren. Ett sådant synsätt ger en stabil pyramid. Det är marknanden som är basen för all verksamhet och det är personalen som utför jobbet. Men utan marknad inga jobb.

Inga kommentarer: