tisdag 22 juli 2008

Göra chefskarriär (1)

Som chef gör man karriär på det resultat som ens enhet åstadkommer. Så är det mestadels, och tur är väl det. Men goda resultat är i sanningens namn ingen osviklig garanti för att bli sedd och befordrad. Den strategi man som framåtsträvande chef måste välja är en funktion av kulturklimatet i organisationen.

Ibland är det faktiskt så att du gör bäst och säkrast karriär genom att inte synas. Då är du inget hot mot din chef. Du uppfattas som lojal. Det kan också vara så att ett ännu bättre karriärsätt är att peka på andras fel, misstag och brister. Självklart inte chefens, men väl de andras personers fel som din chef uppfattar som konkurrenter etc. Visst kan man ha etiska invändningar, men verkligheten är ändå som den är!

Så innan du anlägger din chefsstil bör du tänka igenom vilken kultur som råder i det företag som du är anställd i. Och när du är klar över detta kan du anpassa din strategi härefter. En bra strategi som håller i nästan alla lägen är att se till att din enhet gör bra resultat, men att du tillskriver din chef äran för detta! En låg profil verkar att räcka längst.

Inga kommentarer: