måndag 17 november 2008

Akta dig för nätverket!

Bäste chef, se upp med nätverket. Det är lätt att snärja in sig. Så kallade nätverk har alltmer ansetts vara något viktigt i chefskarriären och i yrkesutövandet. Men detta är förstås inget nytt. Att vara orienterad i sin omgivning har alltid varit av nödvändighet för en chef. I alla tider har vi som yrkesmänniskor haft glädje av ett rikt kontaktnät – för tankeutbyte, råd och stöd!

Det som är nytt, är att nätverket alltmer används som källa för egna rekryteringar på ett sätt som för tankarna till kamaraderi och nepotism - Det vill säga handlingar eller ansträngningar som görs i syfte att gynna det egna, i regel på bekostnad av verksamhetens intresse. Mindre skickliga medarbetare kan plötsligt dyka upp på en arbetsplats. Resultatet brukar bli ganska klent. Ett och annan gång blir det närmast katastrofalt. Både för chefen och medarbetaren!

Istället för att göra en ”normal” rekrytering hämtas kandidaten från chefens så kallade nätverk. Det kan vara någon från hans eller hennes tidigare arbetsplats eller någon som chefen träffat på en kurs. En sådan monolitisk rekrytering har sin grund i chefens vilja att ha medgörliga personer omkring sig. Det är också en investering i framtida gentjänster!

Man behöver inte tänka länge för att inse att i ett sådant förfarande lurar faror. Visst, kan det vara ett bra förfarande om kandidaten är outstanding. Men så är sällan fallet. Det skulle leda till en kommande konkurrenssituation för chefen - vilket denne avskyr som pesten! Istället väljs normalt en person som är lagom tam och lagom driftig. Då utgör vederbörande inget hot för chefen. Men väl för verksamheten!

Inga kommentarer: