torsdag 23 oktober 2008

Vissa chefer gör inte ett dyft!

Både i det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn finns chefer som inte gör ett dyft om dagarna. De finns helt enkelt bara till, och dessutom lyckas de överleva som chefer år ut och år in. Hela företaget känner till att det är så, men det blir liksom aldrig av att nivån över den aktuella chefen gör något åt situationen.

Visst har ledningen många gånger tänkt ta tag i chefen och göra ändringar, men så har det kommit något emellan. Högste chefen har blivit sjuk, det har blivit en konflikt på arbetsmarknaden etc. På något underligt sätt kommer den late chefen undan varje gång.

Att underpresterande chefer klarar sig över tiden får vi nog tillskriva det höga förändringstrycket i våra företag och organisationer. Varje gång klockan klämtar räddas denne av något annat och viktigare inträffar. Och de som var på väg att hjälpa honom till annan sysselsättning kan inte eller orkar inte göra något.

Om man skall säga något om den lates person så är han en mycket trevlig och vänlig sälle. Han går aldrig in i konflikter och han har en arsenal av förklaringar när någon avkräver besked varför han/hon inget har gjort. Han eller hon spelar med galans sin roll som Bussiga Berra. Vederbörande växlar också smidigt mellan att låta rollen styra honom/henne eller att låta viljan styra rollen. Den late är en mycket duktig och kompetent social aktör.

På fritiden är den late aktiv. Han är ordförande i områdets fotbollsklubb. Han har ett stort kontaktnät och är mycket omtyckt. Alla tror att han har en aktiv och framskjuten även på arbetsplatsen. Känner du igen situationen? Har du några tankar att delge oss andra? Tycker du det är en belastning att ha kvar Bussiga Berra på arbetsplatsen.

Inga kommentarer: