tisdag 21 oktober 2008

Kontroll av körkort?

Vissa yrken fordrar en viss behörighet. Ingen arbetsgivare skulle väl låta bli att kontrollera legitimationen hos nyanställd kvalificerad sjukvårdspersonal. Inte heller skulle väl en arbetsgivare underlåta att ta reda på om buss- eller lastbilschauffören är behörig att framföra fordonen. Inte ens anställning av truckförare skulle sannolikt kunna ske utan granskning av att vederbörande har erforderlig utbildning.

Men när vi kommer till framförande av egen bil i tjänsten blir praxis lite annorlunda. Det sker normalt ingen körkortskontroll. Inte ens när det handlar om framförandc av tjänstebil så sker det normalt någon arbetsgivarkontroll av att personerna innehar körkort av rätt sort! Jag vet inte varför det är på detta sätt. Jag vet inte heller om arbetsgivaren skulle kunna ställas till ansvar om någon anställd som framför fordon i tjänsten saknar körkort.

Under en tidigare period av mitt chefsliv var jag noga med körkortskontrollen, men jag kom efterhand att slappna av på denna punkt. Jag var helt enkelt för unik i att göra en kontroll. Kanske man som chef inte har den rätten eller skyldigheten? Bäste läsare, hoppas du har några synpunkter eller kunskaper i ämnet att meddela oss andra.

Inga kommentarer: