fredag 26 augusti 2011

Ledarskap – Vad är viktigt för gruppens arbete

Alla tillhör vi på något sätt en arbetsgrupp. Antingen man är chef eller anställd. Och alla är vi beroende av att gruppen fungerar. Detta gäller såväl en avdelning som en ledningsgrupp. Det finns rätt mycket teorier om grupparbete och de flesta ger jag inte mycket för. Men det finns några som tar sats i socialpsykologin och för dessa känner jag lite mer. Men egentligen finns det en faktor för teamarbete som ligger före alla teorier nämligen – Att det gäller att kunna förstå varandra.

Det gäller att kunna tyda varandras signaler. Och det gör man bäst genom att lyssna, lära känna varandra och genom vilja att inte döma utan att uppskatta någon annan. Svårare än så är det egentligen inte! Med detta säger jag att det är chefens ansvar att se till att någon enskild inte blir dominant och alla medarbetare ges möjlighet att delta i olika samtal.

Ibland kan det behövas ytterligare en liten smörjande dos av samtalsträning. Gruppmedlemmarna kan behöva hjälp av utomstående för att bättre tyda varandras signaler. Några besök av en kunnig samtalsterapeut vid ett par tre tillfällen om en timma kan göra underverk. Det är viktigt att lära sig höra vad någon annan säger (mellan raderna) genom ordval, gester, ansiktsuttryck med mera.

Jag är egentligen ingen vän av alltför mycket grupparbeten. De bästa resultaten skapas nog av enskilda personer, men den som har ansvaret för att åstadkomma något kan ha stor nytta av den grupp man tillhör, och här kommer grupparbetet in. Som ansvarig kan man, beroende av var man befinner sig i utvecklingsarbetet, använda gruppen som tankespegel. Man får snabb respons och uppslag till nya idéer. Vi måste bli lite av varandras coacher! Men detta fordrar att gruppen är i harmoni, det vill säga att vi förstår varandra!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med om att grupparbeten som de fungerar i vårt konsensus besatta janteland ofta inte är så effektivt. Få vågar ta på sig ledartröjan och styra diskussionen framåt eller hålla den inom ramen för ämnet. Oftast har dessutom igen förberett sig utan förväntar sig att allt ska göras under mötet. Min erfarenhet är att ett problem måste ligga och gro. Tidsaspekten och förarbetet kan inte kompenseras av ett större antal personer.

Ett annat problem är ofta att man hänger på för mycket folk i en projektgrupp. Tre personer kan vässa en förslag eller en idé. En grupp på fler har en tendens att vattna ur eller avfärda idéer som man borde arbeta vidare med.

Kul idé med samtalsträning och kommunikationsövningar. Har själv funderat på att använda teater och gestaltning som verktyg.

Gunilla sa...

Så enkelt och så rätt, men ack så svårt att kommunicera ändå.