fredag 8 april 2011

Ledarskap - Knepet är att byta psykisk energi

Ibland blir man som chef trött och uppgiven. Allt känns motigt. Då kan en lösning vara att byta energi med någon annan såsom överordnad eller sidoordnad chef eller vilket är det mest effektiva med någon av sina egna medarbetare. Att skapa ett bra organisationsklimat som tål påfrestningar handlar om att chefen skall kunna byta psykisk energi med sina medarbetare. Man blir för en stund jämlikar och rak relation gör ett samtal enkelt. Men inte planlöst inte, det fordrar en känsla. Och ingen medarbetare får favoriseras. Bli din egen samtalspedagog!

Ett bra samtal med en medarbetare är frigörande. Det har visat sig att chefens energitillgång beror hur han eller hon handlar, känner och tänker. Och lite påfyllnad i dessa delar är välgörande och det stärker självkänslan. Men lägg alla måsten och nyttighetssjukan åt sidan. Och inrikta dig på en öppen fråga som har med jobbet att göra när du börjar samtalet. Frågan skall vara konfliktfri och får inte handla om andra personer. ”Hur kan vi få bättre ordning på..”. Och låt sedan samtalet finna sin egen väg. Redan efter någon minut finns det så många ändar och lösningar att man som chef känner hur saker pockar på åtgärder.

Kom ihåg en sak. Det är du som skall lyssna. Fäll ut öronen och stäng i princip munnen i början av samtalet. Lägg inte ribban för högt, det gäller först att komma över tröskeln. Och kom ihåg att ett samtal innebär att man byte information. Det handlar om att ge och ta. Och det handlar om att förstå.

Inga kommentarer: