fredag 29 april 2011

Ledarskap – Förekommer det korruption i din verksamhet?

På vårt företag eller i vår organisation förekommer det väl inte korruption eller andra oegentligheter tänker vi alla troskyldigt. Men dessvärre är nog verkligheten en annan. Inte minst i media kan vi läsa om olika härvor. Men hur är det hos oss själva. Det är bara att tänka efter.

Nu skall jag nämna några egna exempel. På en byggarbetsplats fylls en lastbil med byggmaterial och körs till arbetschefens sommarhus. Snickarna ”lånas ut” och jobbar på sommarstugan i en vecka eller två, den högste chefen tankar regelmässigt sin privatbil med firmakortet, det sker förskottsutbetalning av arbeten som aldrig blir utförda. Den höge militären låter regementet som övning anlägga en ny väg till sin sommarstuga. Det skrivs på tjänsteresor som aldrig har utförts, det köps sprit som i faktureringen kallas skyddsmaterial, familjen äter regelmässigt på representationskortet. (På fakturan skrivs påhittade personer eller avlidna personer)Anställningar riggas, som bara blir löneutbetalningar utan prestation. Lån det ena året, blir lön det andra, utan att det syns på kontrolluppgiften. Detta var några exempel ur verkliga livet. Har jag sett det i mitt arbetsliv? Av princip besvaras inte hypotetiska frågor. Men sant är det.

Utan tvekan förekommer det mycken ruttenhet, som per definition är svår att upptäcka som utomstående. Korruption och maktmissbruk i alla dess former avslöjas alltid bäst från insidan. Men här har vi ett problem som sannerligen inte är enkelt. Hur skall formerna se ut för att detta skall vara möjligt för en anställd att ”slå larm”?

Redan idag har vi ett grundlagsskydd för t.ex. statligt anställda. Man har rätt att kritisera sin arbetsgivare. Men ack vad det är många som trots detta råkat illa ut. När någon avslöjar någon fuffens omdefinieras problemet från ohederligheten till en personfråga. Och dessvärre blir det avslöjare som blir problemet. Naturligtvis går det att göra lagtekniska ändringar så att anställningsskyddet stärks med det verkar inte finnas någon samhällelig vilja. Därför får man som chef tills vidare själv inta en hållning som innebär nolltolerans mot korruption med mera. Det gäller att göra klart för alla, att i min organisation är det fuskaren som råkar illa ut och inte den som avslöjar oegentligheterna.

Inga kommentarer: