fredag 25 mars 2011

Ledarskap – Psykopatiska chefer och Omorganisationer leder till mobbning

Jag har uppehållit mig vid mobbningsfrågan i några tidigare inlägg. Och utan tvekan är det min uppfattning att chefen och dennes ledarförmåga, är av direkt avgörande betydelse för förekomsten av mobbning.
I ett företag eller en organisation kan det i ett fortvarighetstillstånd, trots en dålig chef, vara förhållandevis lugnt på mobbningsfronten. Men om det blir aktuellt med en omorganisation är det kört. En omorganisation som leds av en dålig chef leder så gott som alltid till konflikter och mobbning. Det är lika illa och samma risk både strax före, som under eller efter en omorganisation. En omorganisation berör alla och lockar fram många destruktiva sidor, om det finns utrymme och grogrund för sådana. Mobbning handlar vid omorganisationer om att skaffa sig makt, position och status. Mobbaren har ett gott självförtroende, låg självkänsla och begränsat med empati .

Det finns alltid någon mobbare som inte ser nödvändigheten av göra karriär på egna meriter utan på att misskreditera andra. Och tillåter kulturen detta så kommer skitsnacket igång. Och utsatta blir de som av någon eller några anses behöva nollas. Lyfter man lite på förhänget ser man att det handlar om en konkurrent som man vill odugligförklara. Mobbning kan många gånger vara en strid om en befordran. För alla organisationsförändringar ger vinnare och förlorare. Det ligger i sakens natur. Det gäller att bli en vinnare och en mobbare skyr inga medel. Det är chefens uppgift att sätta hålla mobbarna plats och se till att alla blir delaktiga vid en omorganisation. Det senare är mycket viktigt!

2 kommentarer:

Björn Hultman sa...

Det är sorgligt att tom vuxna människor mobbar varandra. Hur ska då barn kunna lära sig vad som är rätt och fel om en vuxen är lika dålig? Som du skriver om chefens roll i det hela har mycket med mobbning att göra. Jag gillar inte direkt denna hierarkin som faktiskt finns på arbetsplatser.

Sten sa...

Hej Björn, tack för inlägg. Ja, det är märkligt att det finns så mycken mobbning på våra arbetsplatser. Och än märkligare är att det görs så lite. Frågan är lågt prioriterad, tråkigt nog.