fredag 3 september 2010

Ledarskap - Chefen behöver inte veta allt

På möten, vid fikat och annorstädes händer det att man som chef får olika frågor. Att respondera och vara öppen är ett viktigt inslag i chefsrollen. Det mesta går att hantera och besvara direkt. God kommunikation är a och o i en organisation. Medarbetarna skall våga fråga och chefen skall våga svara.

Men någon gång får man en knivig fråga som inte låter sig hanteras på stående fot. Som chef har man, av olika anledningar, inget bra svar att ge. Om du inte kan besvara en fråga - Be om betänketid. Ett annat knep är att höra efter vad frågeställaren själv tycker eller vad andra närvarande tycker. Då får man en uppfattning om det verkliga innehållet i frågan. Och kan då lättare hantera situationen. Men det är sällan fel att ”begära” betänketid. Känner du dig osäker eller om du vill ha möjlighet till rådrum eller samråd – begär betänketid. Då faller du inte så lätt i fällan. Om du behöver samråda med högre chef, var öppen och säg det.

Men det viktigaste av allt är att inom rimlig tid komma tillbaka till frågeställaren med ett svar. Att försöka dra ut på tiden och ”glömma” frågan gör bara chefen till åtlöje i medarbetarnas ögon. Chefen - vare sig det är en han eller hon - uppfattas då som feg och ryggradslös. Och det är inte bra förstås, för det är viktigt för chefen är att vårda relationen till de anställda.

2 kommentarer:

Erik Fors-Andrée sa...

Väldigt sant men tyvärr många som tror att deras ledarskap (enbart) vilar på att de vet mest.

Sten sa...

Hej Erik! Hårddrar synpunkten kan man säga, att om man som chef tror att man kan och vet allting bäst, ja, då behöver man egentligen inte organisationen eller dess intellektuella förmåga.