måndag 29 september 2008

Planer för framtiden

Varje företag eller organisation har planer för framtiden. Öppna eller hemliga. Fråga en chef eller företagsledare om framtiden och han eller hon försäkrar att det finns strategier och framtidsplaner. Fråga samma person om det finns nutidsplaner och sannolikt blir vederbörande dig svaret skyldig. Trots att den viktigaste frågan är att göra nuvarande och kommande produktion bättre och billigare, så är det framtidsfrågorna som röner mest uppmärksamhet.

Vi vill på något sätt påskina att framtidsstudier och planering är något oundgängligt. Slumpen och förmågan att handla på en femöring ger vi inte mycket för. Utom vid ett tillfälle och det är när vi tecknar ner företagets historia. Då lyfter vi fram tillfälligheternas avgörande betydelse. Om inte Nilsson hade mött Svensson den eftermiddan i uraffären hade sannolikt aldrig krossmaskinen Morbror Atle sett dagens ljus. Om inte ordföranden rest till Österike och åkt skidor så hade skidtillbehöret Faster Ski inte sett dagens ljus.

Företagens historiebeskrivningar brukar visa på slumpens betydelse. Händelser som fått historiens patina framställs ofta i road eller anekdotisk ton. Ett sådant språkbruk ser vi aldrig när någon skall berätta om framtiden. Då gäller det att vara djup och ha veck i pannan. Detta trots att ingen kan säga om börsen går upp eller ner i morgon!

Jag påstår inte att framtidsfrågor eller nutidsfrågor står emot varandra. Forskning, produktutveckling mm är något oundgängligt. Vad jag vill säga är att intresset för nutidsfrågorna måste uppgraderas. Det är nog så bra att tex. en kommun har mål och visioner som ligger decennier fram i tiden. Men det är sannolikt än viktigare att skola och äldromsorg fungerar här och nu. Varje chef har ett ansvar att ständigt förbättra sin verksamhet och se till att produktionen blir billigare och bättre. Det är bättre att sälja hundra kompressorsfiletter nu än att drömma om hur bra det skall bli om några decennier. Cheferna måste ha högsta ledningens stöd och uppmuntran i sin vilja att här och nu göra produktionen bättre!

Inga kommentarer: