fredag 10 oktober 2008

Visioner för framtiden

Varje kommun med självaktning har eller arbetar med en vision gärna benämnd Vision 2020. Dessa två "ord" verka ligga rätt i mund och tanke. Detta arbete har, som jag förstår, inte sitt upphov i behov som kommer från näringsliv, medborgare eller förvaltningarna. Nej, behovet verkar att ha sitt ursprung i de kommunala ledningskontoren.

Idag har nästan alla kommuner s.k ledningskontor eller likartade inrättningar om än med annat namn. De har vuxit som svampar ur jorden och deras roll i den kommunala organisationen är lika konturlös som revisorn i ett aktiebolag. Båda finns men till föga nytta.

Och det är i sökandet efter nyttan och uppgift som kommunledningskontoren i god samverkan med kommunstyrelsepolitikerna driver behoven av s.k visioner. De enda mål som visionerna har, är att många skall vara med i tillkomsten och att alla skall känna till förekomsten.

Jag försökt förstå hur man tänker med visionerna och så vitt jag kan utläsa har visionsförfattarna en färdig uppfattning om framtiden, som man vill presentera och ge oss andra inblickar i. Samtidigt ligger det en tro att vi skall nå till framtiden. Som om framtiden vore en destination. Kanske blir det så när politiken saknar både framtidssyner och medborgerlig förankring. Då träder tjänstemännen in och gör det som egentligen åligger de förtroendevalda. Vi får en form av strukturerat men ohälsosamt expertvälde. Antingen byggs framtidstankarna på en prolongering av existerande trender eller så tillämpar man majoritetsbeslut om tankegångar, alltså något som många tror på! För det som finns däremellan kan man per definition inte bry sig om.

Om man istället såg framtiden som en resa skulle man sätta upp tydliga förbättringsmål istället. Kvalitet är en resa som skapas i nuet av människorna. Kvalitet visas i beteenden och inte genom konstruerad visdom och prediktioner om framtiden. Dessa s.k. Visioner har den tråkiga effekten att de bakbinder förvaltningschefer och andra chefer, samt hindrar dem från att arbeta med de väsentliga vardagsfrågorna.

Inga kommentarer: