onsdag 8 oktober 2008

Hälsningen - En viktig handling

Även idag tänkte jag vara synnerligen kortfattad och bara säga - Glöm inte bort att hälsa på dina medarbetare! Hälsningen är en viktig handling.

Hälsningen symbolvärde är mycket större än vad man som chef tror. Att inte hälsa på personalen kan uppfattas som att öppet visa ovänskap eller att göra sin medarbetare till ickeperson, dvs en form av chefens svarta maktutövning.

Inga kommentarer: