måndag 6 oktober 2008

Högt tryck i chefen

Idag tänkte jag ta upp en kanske annorlunda tanke. I vart fall ansluter sig förmodligen inte alla till den. Det sägs ibland att vi känner av när någon person är känslomässigt intresserade av oss. Likaså sägs det att alkoholister i sin omgivning identifierar andra med likartad begivenhet. Min tanke som jag tänkte ventilera här och nu är att personer med hög ångestnivå dras till varandra.

Några bevis i saken har självklart inte, men en misstanke bär jag allt på! Ja, jag tror till och med att det är så att chefskollektivet i allmänhet bär på en högre inre ångest jämfört med andra. Om det är så, vore det ingen överraskning. För de personer som premierats med chefsposter har de senaste decennierna valts ut just för att de är drivande i fråga om systemförändring. Och framför allt sådan förändring som bygger mer på vilja än analys. Och sedan tidigare är det känt att viss ångest är systemförändrande. Chefer väljer chefer och så får vi en ansamling av ångestfyllda personer.

Men chefer med inre ångest skapar problem bland personalen. Man är aspektblinda och helt koncenterad på sitt eget inre. Om detta kan inte minst företagshälsorna vittna. Jag skall någon gång framöver återkomma till hälsorna roll och uppgifter, men nu vill jag understryka betydelse av att de kan och bör nyttjas på ett vidgat sätt. Om vi talar i generella termer är det inte främst personalen, som behöver hälsornas stöd och hjälp, utan cheferna. Både för sin egen skull, men framför allt för personalens. En chef kan skapa problem hos dussintals medarbetare!

Jag har under åren talat med anställda inom företagshälsovården och man vittnar om att i varje företag och organisation finns det chefer som skapar alltför mycket problem. Enligt min uppfattning borde det vara ett ”tjänsteåliggande” för hälsan att återföra sin kunskap och ge cheferna och deras chefer vad vi kan kalla probleminsikt. Det är inte rimligt att vissa chefer, år ut och år in, skall få skapa kval och elände. I något fall går det kanske inte att nå till probleminsikt utan en ångestdämpande kur. Också sådan tillhandahålls också av hälsorna.

Inga kommentarer: