fredag 17 oktober 2008

Gå ej i försvarsställning

Att gå i försvarsställning torde idag vara en av de vanligaste chefsstrategierna. Kanske har man lärt av våra politiker som sedan länge tillämpat devisen att anfall är bästa försvar.

Om Du som chef vill förhindra att en konflikt uppstår och lägga grunden till samarbete bör du framförallt ge akt på din vilja att gå i försvarsställning. Nästan oavsett fråga går vissa chefer i omedelbar försvarsposition mot sina anställda. I samma stund försitter de möjligheten att få viktig information.

Tänk också på att du genom att inta en försvarsställning, visar du tecken på att vanliga samtal upplevs som ett hot. Att lyssna, förklara och vara proaktiv förefaller var ett bättre chefsförfarande. Försök att se vad som kan göras framåt istället för att försvara hur bra det tänkts bakåt.

Inga kommentarer: