onsdag 15 oktober 2008

Hjälp chefen av med dumstruten

På sistone har jag haft tid att kika på några olika Bloggar. Många är mycket personliga och en hel del innehåller saftiga åsikter om chefen. Och det är förstås den senare delen, som väckt mitt intresse.

Jag tror att många chefer inte vet hur de uppfattas av sin organisation. Inom sig bär chefen en vilja och en tro om hur man vill det skall vara, men oftast verkar han/hon inte ha en susning hur det i verkligheten är.

Så det är inte konstigt om en och annan bloggare får problem med chefen när denne blir underkunnig om vad som sägs och skrivs på nätet. Det betyder förstås inte att bloggaren har fel. Det betyder sannolikt bara att chefen inte orkade med uppriktigheten.

Jag har varit inne på temat förut och nu återvänder jag. Låt företagshälsorna hjälpa cheferna i ökad utsträckning. I en organisation är det chefen som mest och bäst behöver stöd. Bland annat behöver chefen hjälp att förstå hur han eller hon uppfattas av sin omgivning. Det gäller att komma över tröskeln och få cheferna att inse värdet av att möta verkligheten.

Man kan tycka att det är enkel uppgift att förmedla det ”alla” vet, men ingalunda. Sannolikt är en av hälsornas svåraste uppgift att förmedla självinsikt till en chef. Hans eller hennes värld rasar ihop för en stund. Denna överreaktion ligger sannolikt bakom de fall där ”kritiska” bloggare råkat ut för repressalier och tom mist sina jobb.

Som chef måste man orka med att vända uppmärksamhet från det som pågår i sitt eget inre till det som pågår i den yttre världen. Det gäller liksom att även bli hemmastad på verklighetens planhalva.

Inga kommentarer: